Pripravujeme

Mŕtve duše

Nikolaj Vasilievič Gogoľ

Rozsiahly román z prostredia nevoľníckeho Ruska, ktorý zachytáva všetky zložky vtedajšej ruskej spoločnosti a podrobuje zdrvujúcej kritike provinčný život, predovšetkým charaktery statkárov, pre ich lži, rozmarnosť, vychytralosť a lakomstvo. Podvodník a špekulant Čičikov, ktorý prechádza krajinou a na vidieku skupuje od statkárov tzv. mŕtve duše, teda nebohých poddaných, aby z nich profitoval, sa stal kultovou postavou svetovej literatúry.

Román

Vyšlo

Zrnko vo vetre

Lucie Delarue Mardrus

Dcéra sochára Alexandra má všetky výhody slobodnej výchovy na francúzskom vidieku. Slobodu, žiadnu zodpovednosť a lásku svojho otca, ktorý ju nadovšetko zbožňuje. Jediným obmedzením v tomto krásnom živote je jej matka, ktorá sa snaží udržať doma aspoň trochu poriadku a disciplíny. Do tohto takmer idylického života dievčaťa zasiahne tragédia, ktorá poznačí nielen jej život, ale aj osudy celého okolia.

Zabudnutá klasika

Medzi dvomi vekmi

Ján Smetana

Ak by Ján Smetana chcel vzbudiť o svoju autobiografiu väčší záujem, asi by ju pomenoval Keď Andrej Hlinka odpisoval v škole a Štefánik sa nechal obsluhovať dievčatami. Ján Smetana, ktorého v slovenských kruhoch poznáme viac podľa jeho pseudonymu Ondrej Kalina bol osobnosťou s hlbokou duchovnou sebareflexiou a rovnaké sú aj jeho spomienky. Namiesto senzačných udalostí nás skôr zoznamuje so životom medzi slovenskou inteligenciou a študentmi.

Pozor na mužov

Elo Šándor

Krátka kniha spisovateľa, novinára a humoristu Ela Šándora je výberom poviedok, ktoré vychádzali v dobovej tlači, prípadne boli vydané až po skončení II. svetovej vojny.

Humor

Vianočná koleda

Charles Dickens

Starý a lakomý obchodník Ebenezer Scrooge nemá rád nikoho a jeho jedinou túžbou je mať čo najviac peňazí. Jeho život je preplnený chamtivosťou a aj Vianoce sú pre neho premárneným dňom, počas ktorého by mohol zveľadiť svoj majetok. Tieto Vianoce však budú iné. Návšteva ducha bývalého obchodného spoločníka je iba začiatkom noci, ktorá navždy zmení jeho život. Text tejto, dnes už klasickej novely, vyšiel prvýkrát v slovenčine v preklade Ondreja Kalinu pod názvom “Vianočná pieseň v próze”.

Zabudnutá klasika

Dášenka, alebo život šteniatka

Karel Čapek

Milý príbeh o šteniatku Dášenka a jeho dobrodružstvách od známeho českého spisovateľa Karla Čapka.