Teta Tula

Miguel de Unamuno

Jeden z menej známych románov je akýmsi protikladom knihy Ábel Sanchez. Hrdinka knihy je výnimočná žena, ktorá sa snaží mať celý život pod kontrolou a bezohľadne vplýva na životy ľudí okolo seba.

O autorovi

Unamuno bol španielsky filozof a spisovateľ, predstaviteľ existencializmu. Vychádzal z Pascala a Kierkegaarda. V jeho diele nerozlišuje medzi románom, esejou a filozofickým dielom, snaží sa maximálne zjednodušiť

Kategorizácia

Pripravujeme