Z drobnej prózy

Martin Rázus

Výber kratšej prózy spisovateľa, teológa a politika Martina Rázusa.

O autorovi

Martin Rázus patril k významným básnikom a prozaikom medzivojnovej literatúry na Slovensku.

Vyšlo

  • 2020-04-16, e-kniha