Vianočná koleda

Charles Dickens

Starý a lakomý obchodník Ebenezer Scrooge nemá rád nikoho a jeho jedinou túžbou je mať čo najviac peňazí. Jeho život je preplnený chamtivosťou a aj Vianoce sú pre neho premárneným dňom, počas ktorého by mohol zveľadiť svoj majetok. Tieto Vianoce však budú iné. Návšteva ducha bývalého obchodného spoločníka je iba začiatkom noci, ktorá navždy zmení jeho život. Text tejto, dnes už klasickej novely, vyšiel prvýkrát v slovenčine v preklade Ondreja Kalinu pod názvom “Vianočná pieseň v próze”.

Kategorizácia

Zabudnutá klasika

Vyšlo

  • 2024-02-08, e-kniha

Súbory na stiahnutie

Charles_Dickens_Vianocna_piesen_v_proze.pdf (173 MB)