Pustovníkov závet

J.B.Bohuslavský

Literárne spracovanie Legendy o svätom Svoradovi a Benediktovi. Dej je zasadený do obdobia po úpadku Veľkej Moravy a čitateľ sleduje zápas medzi prežívajúcim pohanstvom a kresťanstvom.

O autorovi

J. B. Bohuslavský je pseudonym katolíckeho kňaza a osvetového pracovníka, ktorý zastával výnimočné pozície v Spolku svätého Vojtecha.

Kategorizácia

Zabudnutá klasika

Vyšlo

  • 2024-07-15, e-kniha