Pozor na mužov

Elo Šándor

Krátka kniha spisovateľa, novinára a humoristu Ela Šándora je výberom poviedok, ktoré vychádzali v dobovej tlači, prípadne boli vydané až po skončení II. svetovej vojny. Výber obsahuje poviedky: Myjavsko-brezovská družnosť; Povinnosti prednostu družstevného peňažného ústavu; Bez protekcie nikam; Na nemocenskú; Brezovania v kostole, úradoch a ďateline; Pozor na mužov!; Aj Holíčané sú porádni ludé; Na šikmej ploche; Panská nemoc. Text bol digitalizovaný z pôvodného vydania a boli v ňom vykonané minimálne štylistické a gramatické úpravy.

Vyšlo

  • 2024-02-08, e-kniha

Súbory na stiahnutie

Elo_Sandor_Pozor_na_muzov.pdf (10178 kB)