Pisár Bartleby

Hermann Melville

Čo môže robiť dobrosrdečný zamestnávateľ, ak jeho zamestnanec odmietne vykonávať postupne prácu a napriek tomu zostáva v kancelárii? Spočiatku sú to jednotlivé úlohy, ktoré Bartleby odmieta, ale neskôr prestáva komunikovať a nerobí nič… Ide o akúsi vzburu, chorobu, alebo iba zlú povahu?

O autorovi

Herman Melville bol americký prozaik, básnik a esejista, autor Bielej veľryby. Jeho prínosom do literatúry boli diela ako Biela veľryba (1851), Bartleby the Scrivener (1853), Benito Cereno (1855), Billy Budd, tento román však zostal nedokončený a bol vydaný až v roku 1924.

Vyšlo

  • 2022-11-18, e-kniha