Gróf Monte Cristo II.

Alexandre Dumas

Strhujúci príbeh zrady a pomsty v prostredí Francúzska prvej polovice 19.storočia.

Kategorizácia

Dobrodužné

Pripravujeme