Dobrý voják Švejk v Haliči

Karel Vaněk

Dokončenie románu J.Haška. Štvrtý diel dopísal Karel Vaněk.

Kategorizácia

Humor

Pripravujeme