Byrokrati

Elo Šándor

Dedinskí zriadenci, vyhlasovači, bubnári, alebo kišbirovia. Najnižší obecní zriadenci, ktorí neochvejne slúžili v obciach počas všetkých režimov a dôb. Všetky tieto postavičky z čias Rakúsko-Uhorska a začiatku ČSR by pravdepodobne upadli do zabudnutia, nebyť výnimočného talentu Ela Šándora, ktorý spísal ich príhody.

Pripravujeme