Bombura

Martin Rázus

Kniha Bombura obsahuje niekoľko noviel a poviedok Martina Rázusa, ktoré napísal krátko pred smrťou. Najvýznamnejšie z nich sú Bombura, ktorý je pripomenutím významnej postavy Brezna - Jakuba Bomburu. Ďalšou sú Surovcovi, ktorá približuje život zbojníckej družiny. Obidve boli v neskorších výberoch vynechávané a často označované ako "romantizujúce", čo však ničím neznižuje ich kvalitu.

O autorovi

Martin Rázus patril k významným básnikom a prozaikom medzivojnovej literatúry na Slovensku.

Vyšlo

  • 2020-10-07, e-kniha

Súbory na stiahnutie

Bombura.pdf (107 MB)