streda, 23. novembra 2016

...nový Sherlock v našom meste


Keď som počul o novom vydaní Sherlocka Holmesa, trochu sam sa obával, že čitatelia dostanú recyklovaný preklad z 50tych rokov v novej väzbe s niekoľkými ilustráciami. O to väčšie bolo moje prekvapenie, keď som sa dozvedel, že pôjde o nový preklad. Knihu som dostal minulý týždeň a tu sú moje prvé dojmy.

 

 

Vzhľad.

Už pri prvom pohľade pochopíte, že nejde o lacné paperbackové vydanie a kniha má ambície stať sa dôstojným príspevkom do knižnice. Ilustrácie sú príjemným osviežením celej knihy a nepatria medzi tie tradičné, ktoré sa inšpirujú alebo úplne kopírujú Strand Magazine. Práve naopak, prinášajú trochu inakosti, ktorá je vítanou zmenou.

Zaujímavé je využitie fontu, ktorý pripomína rukopis pri názvoch kapitol, alebo prípade, že išlo o poznámky, u ktorých sa očakáva, že boli napísané rukou.

Obsah

Štúdia v krvavočervenom a Poklad z Agry. Čo dodať. Prvé dva romány, ktoré sú dôstojným zoznámením so svetom Sherlocka Holmesa. Delenie do kapitol sa drží pôvodného textu. Jediné, čo pre mňa zostáva záhadou je výskyt poznámok pod čiarou. Kým niektoré cudzojazyčné texty sú v poznámkach preložené, latinský citát na záver jednej z kníh nie je. Toto je zvykom od prvých českých prekladov, ale od tých čias sa situácia zmenila a je menej tých, ktorí si bez slovníka poradia s frázou: Damnant quod non intellegunt , ako tých, ktorým robí problém fráza: Vorbeugen ist besser als heilen.

 

Preklad

Asi sa to nestalo len mne, ale niektoré preklady považujete za súčasť diela. Louis Funés má v našich končinách hlas Františka Filipovského. Mayovky mám stále asociované so skvelým prekladom Teofila Ušáka a Sherlocka Holmesa mi pretlmočil Alfonz Bednár. Na nový preklad som si preto musel chvíľu zvykať. Nie preto, že by bol horší, skôr pre jeho odlišnosť. Asi najlepšie je to vidieť na využití starších slov a neobvyklých výrazov.  Kým preklad Alfonza Bednára vás ukotví v prítomnosti a snaží sa k čitateľovi prehovoriť jazykom, ktorý bol aktuálny v dobe svojho vzniku, nový preklad sa v niektorých chvíľach akoby zámerne vracal späť a prekladateľ používa slová, ktoré dnes znejú neobvykle a tým navodia atmosféru "staré dobré Anglie".

Jednoduchým príkladom je veta: I was still annoyed at his bumptious style of conversation.
Kým v staršom preklade čítame: "Jeho bombastické vety reči ma hnevali." v novom preklade znie: "Ešte vždy ma držal srd z jeho bombastických rečí."   Ktorá z nich nás priblíži k viktoriánskemu obdobiu?

Neviem, či to bolo zámerom autora, ale ak áno, týmto sa mu podarilo vrátiť vás späť a Holmes tejto knihy nie je Benedict Cumberbatch s mobilom v ruke, ale gentleman v dobách, keď Británia bola ríšou, nad ktorou nezapadá slnko. Jedna z teórií hovorí o tom, že podobným spôsobom postupovali prekladatelia Biblie pri preklade verzie kráľa Jakuba (King James Version) a zámerne použili slová, ktoré boli v ich dobe archaické, aby dodali textu starobylý ráz. Slovné spojenia ako "mladícky rozpačitý", "hodlám trochu šplhať", alebo "kým sa komusi uráči odpovedať na jeho dopyty" vám evokujú doby, keď slovo "automobil" malo mystický nádych a "konská sila" nebola iba vtipným nápisom na energetických nápojoch.

 

...krátky komentár na záver


Mám obavy, že vďaka peknej obálke sa kniha stane ideálnym lákadlom pre tých, ktorí kupujú knihy pre efekt, aby vyplnili niekoľko prázdnych centimetrov vo svojej knižnici. Pre mladších sa kniha môže stať skvelým zoznámením s postavou Sherlocka Holmesa a návratom do dôb, keď bol Londýn pánom sveta a mraveniskom toho najlepšieho aj najhoršieho, čo môžete nájsť a starším pripomenie prvotné nadšenie z príbehov veľkého detektíva. Určite je to aj dobrý tip na vianočný darček, podobne ako som to urobil ja. Okrem recenzného výtlačku, za ktorý ďakujem vydavateľstvu Snowmouse publishing, som hneď objednal ďalšiu, ktorá skončí pod niekoho vianočným stromčekom...


Zdroj fotografií:
Snowmouse Publishing
www.zabudnuteknihy.eu

Citáty:
Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes 1, Snowmouse Publishing 2016, Preklad Ján Kamenistý
Sir Arthur Conan Doyle, Štúdia v červenom/Pes Baskervillský, Slovenský spisovateľ, Edícia RETRO 1981, Preklad Alfonz Bednár