sobota, 26. marca 2016

Upratovanie na blogu

Po dlhšom čase som prichádza na blogu k niektorým zmenám. Okrem drobných zmen v rozložení som presunul niektoré príspevky, ktoré sa priamo netýkali "zabudnutých  kníh".

Upratovanie v knižnici. 


Na blogu sa budem hlavne venovať hlavne voľným dielam a tie budú postupne aj pribúdať, či už digitalizované, alebo v preklade. 

štvrtok, 24. marca 2016

Anton Emanuel Timko - Výzkumy z Mesiaca. Viac národného cítenia ako fantastiky.

Ďalší francúzsky pokus na dobytie vesmíru...
Prvým dielom A.E.Timka s fantastickým námetom sú Výzkumy z Mesiaca. Učenec Perohryz dostáva možnosťcesty na Mesiac.

Spôsob dopravy je jednoduchý - jedná sa o "duchovnú cestu", pri ktorej upadne do akéhosi tranzu a jeho duch sa odoberie na mesiac.

„Jako? Veľmi ľahko, pane Perohryzu. Vedieť musíte, že vy ste tu na mesiaci pritomný len duchom. Telesná schráňka vaša leží tam doma na zemi nepohnute. A či to nepochopujete, že duch ducha videť môže?“ 

Napriek tomu komentuje aj pokusy iných, dostať sa na mesiac "bežným spôsobom,

... dostať sa na mesiac nejakým prirodzeným spôsobom, avšak rozdielnym od toho spôsobu, jako to svojím časom odvážlivý Amerikán Murschison & Comp. vystrelením železnej gule na mesiac vykonali, tiež rozdielným od toho spôsobu, ako sa zase svojím časom náš rodák barón Bačkorovič (vylezením po steble vysoko narastnutej fazule) do mesiaca dostať hodlal...
Mesiac je pre neho nezaujímavý a po chvíli sa na ňom začína nudiť.

Amerikáni... kanón...
iné ich ani nenapadne
aj keď v skutočnosti
 to bol zase nejaký Francúz
"Teraz predovšetkým obrátil som pozornosť svoju na povrch mesiaca.Nuž našiel som, že sa povrch jeho opisom, jaky nám pozemskí hvezdári podávaiú, dosť dobre srovnával.
Samá vyhorená sopka, samý kráter, samá mŕtva skala.
S týmto nálezom fantázia moja jakosi nebola spokojná a ja počal som sa na tejto jednotvárnosti mesiaca nudiť."

Vtom mu na pomoc prichádza mesačný obyvateľ, ktorý ho informuje o skutočnom poslaní Mesiaca.

„Pane Perohryzu!“ - oslovil ma môj ciecrone. „Nemyslím, že by ste dôkladnú vedomosť mali o tom: načo a prečo vlastne stvorený je od Boha tento kúštik sveta, mesiac. Vy pozemšťania domnievate sa, že mesiac jedine preto stvorený je, aby slabým svetlom svojím osvetľoval vám za nočnej doby vašu zem. Hoho! Ô, nie len preto. Cieľ jeho je ešte aj iný. Poviem vám zkrátka, čujte. Mesiac určený je za miesto zdržovania sa duší niektorých vynikajúcieh pozemských smrteľníkov, zo všetkých národov, zo všetkých storočí. Tu ony očakávajú posledný deň sveta, keď Boh zasadne na súdnej stolici a rozhodne nad osudom jejich, príjme-li ich do svojej slávy, alebo zavrhne do večnej priepasti.“
Baron07a.gif
 Cesta na mesiac baróna Prášila.. ehm.
Bačkoroviča


„Myslím teda,“ pokračoval ďalej Selén, že skúsenosti vaše v tomto ohľade budú vám vítané, obzvlášte keď prídete tu aj na niektorých z vašich rodákov.“

„Z naloženia mojej kráľovnej pousilujem sa, aby predstavené vám boly historické osoby, ktoré hraly zástoje v živote vášho slovenského národa na zemi. Ste s tým spokojný?“

Mesiac sa pre Timka stáva dejiskom Slovensko-Maďarskej polemiky v ktorej sa vystrieda niekoľko historických osobností, a tak sa stretneme so Svätoplukom, Matúšom Čákom Trenčianskym či Jánošíkom. Na záver sa ocitá späť na Zemi, aby mohol sprostredkovať svoj príbeh čitateľom.  

Kniha je na prvom mieste polemikou na tému maďarizácie, národnostného útlaku, duchovnej nerovnosti  a sociálnej nespravodlivosti a čitatelia dobre poznali osobnosti o ktorých autor hovorí. Toto v mnohých prípadoch dnešným čitateľom chýba a okrem toho je text plný archaickej slovenčiny, na ktorú sa pomerne ťažko zvyká, takže sa musíte pripraviť na málo fantastiky a množstvo diskusie o postavení menšín v Uhorsku. 

pondelok, 14. marca 2016

Anton Emanuel Timko - druhý pokus Slovenskej fantastickej literatúry.Osoba Antona Emmanuela Timka v sebe prináša niekoľko prvenstiev v slovenskej literatúre:

  • Bol jedným z prvých pedagógov, ktorý sa venovali populárno-náučnej literatúre
  • Tlačou mu vyšli prvé fantastické romány
  • Vydal prvý poľovnícky spis Lovena
  • Napísal prvú bábkovú pre maňušky


Okrem toho bol pedagógom, autorom, básnikom, novinárom a národným buditeľom. V jeho pozostalosti sa nachádza viac ako 300 básní, poviedok a článkov, pričom väčšina za nich bola určená mladým.

Didaktizujúci... v dobrom aj v zlom.
Pre čitateľa fantastických príbehov sú asi najzaujímavejšie romány Výskumy z mesiaca, Výprava na severnú točňu a Prechádzka po pekle . Vo všetkých má za cieľ podporiť vzdelanosť a národné uvedomenie, a zároveň otvoriť polemiku s maďarizačnými snahami. Hrdinom je väčšinou Dr. Perohryz, ktorý je typickým predstaviteľom roztržitého vedca, ktorého túžbou je informovať svojich poznatkoch Slovákov.  Timko preto kombinuje Prášilovské a moderné metódy, aby dostiahol svoj cieľ, ktorým bolo v prvom rade vzdelávať svojich čitateľov.

Nakoľko knihy napísal v rovnakom období ako boli vydávané diela Julesa Verna a jeho epigónov, nevyhneme sa porovnaniu. Z pohľadu fantastiky Timko neprináša takmer nič originálne, používa v zahraničí už desaťročia overené schémy a obsah je pre dnešného čitateľa neúnosne didaktizujúci. Okrem toho je každá kniha národne orientovaná, a najmä "Výskumy z mesiaca" sú hlavne autorským traktátom. Timko získal vo svojej dobe čitateľov o čom svedčí aj niekoľko reedícií z čias Československej republiky a dnes mu právom patrí prelomové prvenstvo v oblasti Slovenskej fantastiky.

piatok, 4. marca 2016

E-knihy. Dobrá, alebo zlá správa pre čitateľov starých kníh.

E-knihy sú to. Málokto to dnes poprie.  Zdroje klasickej literatúry sú obrovské -  Project Gutenberg v októbri dosiahol 50 tisíc kníh, na stránke Zlatého fond denníka SME nájdete viac ako 1800 kníh°, Městská knihovna v Praze má viac ako 500 kníh.  Všetko zadarmo. Okrem toho ešte existujú menšie zdroje, ktoré sú venované jednotlivým autorom, alebo regiónom. Knihy sú k dispozícii vo väčšine prístupných formátov, takže nie je problém "naplniť si čítačku" klasickou literatúrou.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Slovakia_Stur-NarecjaSlovenskuo.jpg/305px-Slovakia_Stur-NarecjaSlovenskuo.jpg?uselang=sk
Rok Ľudovíta Štúra je za nami. Úprimne, kto z vás prečítal túto knihu?

Nesmie vás však zaujímať:
a, literatúra, na ktorú sa vzťahujú autorské práva - autorské práva sú momentálne nastavené na rok úmrtia autora + 70 rokov a predpokladá sa, že sa toto obdobie nebude skracovať.
b, preklady do Slovenčiny.  Prvé moderné preklady sa datujú do prvej polovice 20 storočia.

E-knihy sú zlou správou pre väčšinu čitateľov, ktorí márne hľadajú knihy starších autorov, ktorí sú ešte v tomto prípade viazaní autorskými právami. Napriek tomu, že sa elektronickým médiám podarilo obrať čitateľa e-knihy o možnosť ďalšieho predaja knihy, máloktorý vydavateľ má záujem o digitalizáciu autorsky viazaného obsahu - niektorí to obhajujú problémami v komunikácii s dedičmi autorských práv, iní nepochopiteľným odporom autorov, ďalší tým, že návratnosť by bola minimálna. Nech je pravda akákoľvek, na starších autorov si budeme musieť počkať.

°Zlatý fond denníka SME limituje autorské práva pre knihy licenciou Creative Commons 2.5 s možnosťou obmedzeného nekomerčného využitia.